Publikováno: 4 ledna 2010

Terapie při poruchách hybnosti, omezeném rozsahu kloubů, po úrazech končetin, problémy způsobené špatným držením těla.
Vychází se z praktických znalostí přirozené mechaniky těla. Pohyby během terapie jsou vedeny tak, aby respektovaly úhly a dráhy končetin ve svém přirozeném maximálním rozsahu. Pomocí lehkého napínání, stlačování a ohýbání v kloubech, se končetina postupně uvolňuje od napětí  svalstva ( při ideálním uvolnění a cviku nekladou svaly téměř žádný odpor). To je velmi důležité. Klient který má bolesti je ve svalové tenzi, bude vždy, třeba nevědomě, ovlivňovat končetinu tímto svým napětím.

Onemocnění pohybového systému
Masáže, pohybová terapie, presace bodů, jsou velmi účinnými metodami pomoci. Mají velký význam při léčbě různých svalových a kloubních poruchách. Tlaky, tahy a zkušené pohyby uvolňiují svalové stahy, křeče a vazy. Obnovují rovnováu svalové síly a toku krve v těle. Působí se obvykle na celý svalový segment, šlachy a klouby.
Během terapie používám tři zákldní formy (metody).

Relaxace, kterou se dosahuje tlaky palců do hloubky a přesnými citlivými pohyby uvolnění svalového napětí. Na počátku se může sval reaktivně stahovat, ale během několika málo minut se zpravidla uvolňuje. Jestliže je svalové napětí větší, působí se déle se změněnou intenzitou přítlaku.
Ouvertura, se používá při značně stažených svalech (ve stavu jejich velké ztuhlosti). Působí se silně do hloubky svalu.
Tonizace, má za účel zvětšení pohybové aktivity a rozsahu pohybu. Jde o pozvolné tlaky prstů do svalových snopců s následným rychlým uvolněním a silné tlaky na okolí stažených svalů, na protichůdné svalové skupiny nebo na druhostranné (kontralaterální) svalstvo. Současně je důležitá spolupráce klienta, který provádí pohyby v určených svalových skupinách.

Nejčastější indikací pohybového systému jsou onemocnění svalová a kloubní. Potíže v oblasti páteře a končetin. Vyloučíme li onemocnění  vnitřních orgánů, které mohou mnohdy být příčinou vyzařující bolesti do končetin ( infarkt srdečního svalu, onemocnění ledvin, močové kameny), mohou  bolesti vycházet z kterékoli části páteře nebo končetiny.
Může jít o poruchy: páteře, nervů, kloubů, tkáně v okolí kloubu a podkožní tkáně, kostí, svalů, kůže.
Před terapií je lépe, aby byl pacient vždy předem vyšetřen lékařem. Povinností maséra je zeptat se klienta zda byl s potížemi u lékaře, jak byl vyšetřen a s jakým výsledkem  diagnózy!

Bolesti v oblasti páteře:
1. Postižení kostí (obratlů), kloubů a tkání, které jednotlivé části páteře spojují, tj. vazů a meziobratlových plotének.
2. Postižení nervově cévního svazku.
Bolesti jsou charakteristické svým projevem a zhoršují se v určitých polohách (zejména v noci) či pohybem a také kašláním a kýcháním.
-Spondylóza, změny meziobratlových plotének a obratlových těl
-Spondylartróza, degenerativní změny v oblasti meziobratlových kloubů.
Často se obě dvě vzájemně provázejí. Podíl na tom mají především vzpřímená postava a naše relativní lenost, také ale nadměrná fyzická zátěž a obezita. Vliv má také tělesná konstituce.

Krční páteř– Bolestivý syndrom je často vyvolán osteochondrózou v oblasti C5-7. Vadné držení těla, dlouhodobé psaní (sekretářská nemoc). Bolesti směřují do očí, hlavy, za uši, dále do zad, hrudníku, ramene, paže až do prstů rukou. Objevují se poruchy citlivosti a svalové síly. Tlakem a současným masážním tahem můžeme často odstranit problémy nemocného.
Hrudní páteř- Poruchy a bolestivosti v oblasti hrudní páteře mohou předstírat celou řadu závažných onemocnění. Dechové potíže, bolesti lokalizované v oblasti břicha a zejména bolesti v srdeční krajině. Potíže jsou provázeny neurotizací a strachem nemocného ze závažného onemocnění. Před masáží musí být nejdříve provedena diagnóza a vyloučena nemoc lékařem. Pak masáží na tlakové body oblasti hrudní páteře uvolňujeme napětí, zklidňujeme nemocného. S obvykle dobrými následnými výsledky.
Bederní a křížová oblast páteře- Časté jsou změny  v oblasti 4. a 5. bederního obratle, event.  5. bederního a 1. křížového. Obvykle jde o blokádu drah orgánů, zejména sleziny, ledvin, žlučníku a sdruž. orgánů moč.měch a ledvin. Bolest v oblasti bederní krajiny, omezení hybnosti při předklonu a vztyku, narovnání. Bolest vystřelující do dolních končetin, pocit tíže v lýtkách. Poruchy nejčastěji způsobené větrem a vlhkem, námahou, obezitou, vadné držení těla, životospráva. Úzký vztah k sexuálním funkcím. Provádí se presace v oblasti kyčelních lopat. Jako dobrá podpora je masáž stehen a hýždí zadní strany popř. celých nohou. Presace bodů v kápovém svalu.

Onemocnění a bolesti periferních kloubů.
Onemocnění mohou být vedle úrazů způsobeny metabolickými poruchami. Nejhorší jsou metastáze zhoubných nádorových onemocnění. U výrazné osteoporózy a nádorových onemocnění, je masáž kontraindikována.
Obvykle se jedná a o blokace energie a krve v energetických akupunkturních drahách.
Bývá často způsobena vnějšími vlivy
z větru, stěhovavé bolesti, shora dolů, zprava nalevo. Povrchově lokalizované, zejména v počátku. Nejčastěji z jara, teplota, rychlý puls, bílý jazyk. Obvyklý je symptomatický svalový revmatismus.
– z vlhkosti, bolesti fixované na jedno místo, slabost končetin, tíha, parestezie (mravenčení, neobvyklé vjemy v určité oblasti). Jazyk s mazlavým, lepkavým povlakem, puls měkký a slabý.
z chladu, silné bolesti v celém těle, kloubní bolesti však v jednom místě – monoartikulární. Chlad bolesti zhoršuje, teplo naopak dělá dobře. Osvědčuje se moxování. Jazyk bíle povleklý, puls silný a napjatý.
– z horka, kůže v okolí kloubů horká, zarudlá, bolestivá. Je tlaková bolestivost. Pocit sucha v ústech, jazyk je povleklý žlutě, zarudlý. Puls rychlý.

Úkolem léčby je odstranit blokády energetických drah a toku krve.
– ústup bolestí a křečí (cestou vlastních protibolestivých látek – endorfinů)
– zlepšení prokrvení
– zesílení obranyschopnosti organismu, orgánová stimulace
– ovlivnění psychiky pacienta.

Bolesti se mění podle vnímavosti pacienta a nemusí být vždy v souladu s nálezem!
I velké rentgenologické-strukturální změny nemusí u pacienta vyvolávat bolestivé projevy( těžce pracující, dřevorubci) často bez zjevných bolestivých potíži. Na druhé straně jsou citlivější lidé s velkými bolestivými projevy bez rentgenologicky prokazatelných změn.
Manupresurní masáž je vhodná jak u zánětlivých onemocnění tak i nezánětlivých onemocnění kloubů a páteře. U zánětlivých je však kontraindikována v jejím akutním stádiu.

Potíže v oblasti pletence horní končetiny

Ramenní pletenec

Nejčastěji postihují nemocné středního věku mezi 30. a 50. Rokem. Příznakem onemocnění je bolest vzniklá stlačením pažních tepen a nervů v určitých polohách končetiny. Bolest je lokalizovaná a zpravidla trvalá nebo přetrvávající v určitém období, v rameni ale i v celé končetině, provázená parestesiemi.
Masáží , presurou bodů můžeme nejčastěji ovlivnit:
Skapulokostální syndrom, bolesti vycházejí z oblasti lopatky a vyzařují do šíje, záhlaví, pažního pletence, paže i předloktí. Podél okraje lopatky jsou hmatné bolestivé body.
Periarthritis Humeroscapularis, Degenerativní onemocnění nejčastěji postihující šlachu nehřebenového svalu (m. supraspinatus), často s druhotným postižením poddéltové bursy. Někdy je postižena i šlacha podlopatkového svalu (m. subscapularis) a menšího oblého svalu (m. teres minoris).
Nebezpečí spočívá v tom, že ramenní kloub má velkou tendenci k tvorbě vazivové ztuhlosti (ankylosy), rozcvičování je zdlouhavé a mnohdy i nemožné. Masážní presura odstraňuje dráhovou blokádu krve a bi syndrom vlhka a chladu v oblasti ramene.
Podobná blokáda drah je příčinou bolestí vyzařujících z ramenního kloubu až do celé dolní končetiny
Syndrom rameno ruka. Základem léčby je tlak a tah, presura v odpovídajících bodech ramene, kombinována s ohýbáním a natahováním paže v lokti. Jako podpora léčby se může provést masáž stehna.

Loketní kloub
Nejčastější poruchou je entezopatie, tzv.
-Tenisový loket
, dle tradiční medicíny jde obvykle o blokádu dráhy energie a krve v oblasti vnějšího epikondylu. Po klinické stránce se projevuje prudkou  bolestí  v loketní krajině vyzařující do předloktí, zejména při  zvedání předmětů. Problémy při česání, nemožnost zvednout ani sklenici.Hmatáme bolestivost úponů šlach, na rtg. často zvápenatělé.  Postupuje se presací dle stimulačních drah a v oblasti loketních hrbolů. Můžeme doplnit obkladem z horkého vinného octa. Jako podpora se provádí masáž kápového svalu a oblastí šíje. Velmi se osvědčil tah (otevření ) loketního kloubu.
Bolesti předloktí
Bývají způsobeny nejčastěji záněty šlacha svalů. Body jsou místně bolestivé. Používáme stimulační linií dle průběhu bolesti a body na nich. Tradičně s epoužívají obklady s zázvorem a vinným octem.
Zápěstí a ruka
Nejčastější jsou změny a bolestivost :
syndrom karpálního tunelu, nejčastěji jde o následky stlačení středového nervu předloktí (n. medikus) vazivovou tkání v zápěstí (karpalním) tunelu. Bolesti mohou být v celé horní končetině. Vyzařují nejen do ruky ale i do kloubů. Častější  jsou  v noci. Vyskytují  se častěji  u žen a jsou vyprovokovány námahou rukou a zápěstí. Usilovné uchopování, kroucení, hnětení.
Podle trad. med., jde opět o tlakovou blokaci energetických akupunkturních drah. Velmi se osvědčuje tah v ose ruky.

Bolesti ručních kloubů vyvolané z různých příčin můžeme zlepšit či zcela odstranit tlakem na místní body za současné manipulace s klouby tahem, krutem, ohybem. Každá taková manipulace vyžaduje dlouholetou praktickou zkušenost a znalost.

Potíže v oblasti pletence dolní končetiny

Kyčelní kloub, jeho nejčastější degenerativní onemocnění – artróza kyčle (coxartroza). Projevuje se bolestí a sníženou pohyblivostí.  V prvních stádiích onemocnění jde o omezení zevní a vnitřní rotace kloubu, později přistupuje omezení odtahování a natahování, v pozdních stádiích přinožení a ohýbání v kyčelním kloubu. Léčba spočívá jednak v tahu dolní končetiny  v různých výchozích polohách, mírných rotacích v kyčli a masáží s presurou celé dolní končetiny. Jako podpora se provádí tlaková terapie v oblasti vrcholu velkého chocholíku (trochanter major) a rozsedliny křížové kosti (histus ossis sacri), místo kde se často píchají injekce.
Kolení kloub, je často postiženým kloubem. Jako základní terapie je mobilizace, uvolnění hybnost v kolením kloubu, a to zejména jeho pružením a roztřepáváním kloubu. Provádí se presace v oblasti čéšky, koleních jamkách.
Časté jsou také poruchy vycházející z poruch spojení lýtkové kosti a bércové kosti těsně pod kolenem. Nejasné bolesti v kolením kloubu a silné bolesti jdoucí do dvouhlavého stehenního svalu. Mohou se projevovat i křeče v lýtkovém svalstvu. Mohou se projevit bolesti v oblasti ostruhy patní. Velmi dobře se osvědčují  presace v oblasti hlavy lýtkového svalu a kosti bércové.
Calcodynia,bolesti v patní kosti jsou vyvolány nejčastěji drážděním citlivých struktur okosticovým (periostálním) nárůstkem – ostruhou. Bolest před. ráno při prvním došlápnutí na patu nebo při prvních krocích po klidu (sezení a pod.). Po chůzi se mírní, zátěž ale bolest zvyšuje. Provádí se presace na stimulačních liniích dolní končetiny a současně na bolestivých místech. Doporučuje se přechodný klid.
Klouby nohy, poměrně častým onemocněním vyznačující s bolestivostí kloubů nohy je Dna. Postihuje zejména základní kloub palce. Příčinou je ukládání krystalků kyseliny močové do kloubu. Postihuje častěji muže než ženy.  Presura a masáže jsou jen pomocnou léčbou. Důležité je snížit příjem purinových látek ( vyloučení alkoholu, masitých jídel, silných vývarů, vnitřnosti), zvýšit příjem zeleniny. Základem léčby je dieta a medikamentózní léčba.

Onemocnění kloubů může být celá řada. Od metabolických poruch, přes celková onemocnění kloubů, infekcí, až po psychogenní revmatismus.

Křeče  lýtek, od únavy svalstva, přes poruchy spojení bércové  a holení kosti až po páteřní poruchy. Při léčbě používáme stimulačních linií zad a dolních končetin a presaci odpovídajících bodů. Zpravidla se jedná o dráhy močového měchýře.
Křeče nohou, mohou mít opět mnoho příčin. Obecně budeme provádět masáž a presaci bodů. Je důležité zlepšit prokrvení nohou, jejich uvolnění od křečí, zmírnit bolest. Nejedná se ani tak o přesné dráždění tlakových bodů ale přímo o dráždění okostice a šlachových úponů.